مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RFQ

مخفف عبارت RFQ

Request For Quotation
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار -...
RFP

مخفف عبارت RFP

Request For Proposal
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و...
XOOPS

مخفف عبارت XOOPS

eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌افزار...
XP

مخفف عبارت XP

eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...
ADL

مخفف عبارت ADL

Architecture Description Languages
توصیف معماری و طراحی ترکیبی سامانه روی...
SPSS

مخفف عبارت SPSS

Statistical Package for the Social Sciences
اس‌پی‌اس‌اس (SPSS)، نام یک نرم‌افزار...
IDL

مخفف عبارت IDL

Interface Description Language
زبان توصیف واسط که به اختصار IDL نامیده...