مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
SDN

مخفف عبارت SDN

Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...
ZFS

مخفف عبارت ZFS

Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...
APT

مخفف عبارت APT

Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
CVS

مخفف عبارت CVS

Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصار...
FOSS

مخفف عبارت FOSS

Free and Open Source Software
نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (FLOSS، F/OSS،...
SOA

مخفف عبارت SOA

Service-oriented architecture
وب سرویس‌ها را برای پیاده‌سازی معماری...