مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CETV

مخفف عبارت CETV

Central European Media Enterprises
سی‌ای‌تی‌وی، (CETV) شرکت رسانه‌های...
KDDI

مخفف عبارت KDDI

Kokusai Denshin Denwa Inc
کی‌دی‌دی‌آی، (KDDI) شرکت مخابرات ژاپنی...