مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ایتا

مخفف عبارت ایتا

اندیشه یاوران تمدن امروز
پیام‌رسان ایتا با هدف برآوردن کلیه...