مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HM
مخفف عبارت HM
Heard and McDonald Islands
مخفف جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد...