مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BTPPC
مخفف عبارت BTPPC
Benzyl Triphenyl Phos Phonium Chloride
مخفف ترکیب شیمیایی سنتز شده هستش...
ARPA
مخفف عبارت ARPA
Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...