مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نماد

نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

کلمه نماد، عنوان مختصر از طرحی با نام نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان است که در سال 1394 ، در قالب ائتلاف 9 دستگاه و با هدف دستیابی به چارچوب همکاری نظام یافته برای مداخله سریع، به‌موقع و موثر در برابر آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، طراحی و آغاز شده است.
نماد
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود