مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOT

مخفف عبارت LOT

Polskie Linie Lotnicze
لوت پولیش ایرلاینز، شرکت هواپیمایی حامل...
CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
CCO

مخفف عبارت CCO

Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی...