مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
SEZs

مخفف عبارت SEZs

Special Economic Zone Shenzhen
مناطق ویژه اقتصادی چین (SEZs) به مناطق...