مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GLONAS

مخفف عبارت GLONAS

GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
EPI

مخفف عبارت EPI

Ertebatat Peyvasteh Iranian
EPI مخفف شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان...
AEOI

مخفف عبارت AEOI

Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
JSA

مخفف عبارت JSA

Japanese Standards Association
موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن که...
NHMFL

مخفف عبارت NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک...
IPT

مخفف عبارت IPT

Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
LSP

مخفف عبارت LSP

Larchin Structural Pars
شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس در...