مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSMA

مخفف عبارت CSMA

Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال...
BPM

مخفف عبارت BPM

Business Process Management
مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها،...
OPC

مخفف عبارت OPC

OLE for Process Control
لینک کردن و کدهای جاسازی برای کنترل...
CCTV

مخفف عبارت CCTV

Closed Circuit Tele Vision
تلویزیون مدار بسته، مجموعه‌ایست که به...
OX

مخفف عبارت OX

Oxford University
دانشگاه آکسفورد (OX) که در شهر آکسفورد...