مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIM

مخفف عبارت BIM

Building Information Modeling
همانطور که همه ما میدانیم BIM یعنی...
نپاجا

مخفف عبارت نپاجا

نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی...