مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAE

مخفف عبارت CAE

Central African Empire
امپراطوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی:...
LANL

مخفف عبارت LANL

Los Alamos National Laboratory
آزمایشگاه ملی لاس آلاموس (LANL) یک مرکز...
MS

مخفف عبارت MS

MicroSoft Corporation
شرکت مایکروسافت یک شرکت چند ملیتی است...