مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMO

مخفف عبارت IMO

International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی...
CIF

مخفف عبارت CIF

Cost Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص...
نداجا

مخفف عبارت نداجا

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا...