مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSDS

مخفف عبارت PSDS

Predicted Satellite Data Service
ماهواره پیش‌بینی سرویس‌ داده ای...
NA

مخفف عبارت NA

Natural Approach
رويكرد طبيعي در آموزش زبان . يكي از متد...
G.P

مخفف عبارت G.P

General Practitioner
در حرفه پزشکی پزشک عمومی، پزشکی است که...