مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GM

مخفف عبارت GM

General Motors
جنرال موتورز یا به اختصار جِی‌ام، یکی...
SFP

مخفف عبارت SFP

Small Form-Factor Pluggable
ترانسیور اس‌اف‌پی (SFP) عبارت است از...
EC

مخفف عبارت EC

European Commission
کمیسیون اروپا (EC) نقش قوه مجریه را در...
PUMA

مخفف عبارت PUMA

Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...
ETC

مخفف عبارت ETC

Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای است از...
UWB

مخفف عبارت UWB

Ultra Wide Band
باند فوق وسیع یک فناوری‌ رادیویی است که...