مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPF

مخفف عبارت SPF

Sun Protection Factor
کرم ضدآفتاب دارای فاکتور محافظتی نور...
IMDB

مخفف عبارت IMDB

Internet Movie Data Base
بانک اینترنتی اطلاعات فیلم‌ها (Internet...
EO

مخفف عبارت EO

Ethylene Oxide
اکسید اتیلن یا اتیلن اکسید به انگلیسی...