مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SWB

مخفف عبارت SWB

Sociologists Without Borders
انجمن بین‌المللی جامعه شناسان بدون مرز،...
AMOLED

مخفف عبارت AMOLED

Active-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس فعال، که...
SPE

مخفف عبارت SPE

Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی...
VDE

مخفف عبارت VDE

Verband der Elektrotechnik
انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های...
IDA

مخفف عبارت IDA

International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توسعه...
SCSI

مخفف عبارت SCSI

Small Computer System Interface
اکثر کامپيوترهای شخصی از يک درايو IDE...
KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...