مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMSE

مخفف عبارت MMSE

Mini Mental State Examination
آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا MMSE آزمونی...
SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
DRDC

مخفف عبارت DRDC

Defence Research and Development Canada
تحقیقات دفاع و توسعه کانادا یکی از...