مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASHRAE

مخفف عبارت ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
FM

مخفف عبارت FM

Forza Motorsport
فورتزا موتوراسپورت (FM) یک بازی ویدئویی...