مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...
NBA

مخفف عبارت NBA

National Basketball Association
اتحادیه ملی بسکتبال یا ان‌بی‌ای (NBA)،...