مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMSI

مخفف عبارت IMSI

International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است...
ICE

مخفف عبارت ICE

In Case of Emergency
برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران...
BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...