مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SLD

مخفف عبارت SLD

Second Level Domain
سلسله مراتب سامانه نام دامنه، یک دامنه...
smbu

مخفف عبارت smbu

Shahid Beheshti University of Medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
HSP

مخفف عبارت HSP

Heat Shock Protein
پروتئینهای شوک حرارتی به مجموع پروتئین...
XOOPS

مخفف عبارت XOOPS

eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌افزار...
AFM

مخفف عبارت AFM

Atomic Force Microscope
میکروسکوپ نیروی اتمی یا میکروسکوپ نیروی...
ISSN

مخفف عبارت ISSN

International Standard Serial Number
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
APEC

مخفف عبارت APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation
سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-...