مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILO

مخفف عبارت ILO

International Labour Organization
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات...
FIFA

مخفف عبارت FIFA

Federation Internationale de Football Association
فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به...