مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AMOLED

مخفف عبارت AMOLED

Active-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس فعال، که...
IMDB

مخفف عبارت IMDB

Internet Movie Data Base
بانک اینترنتی اطلاعات فیلم‌ها (Internet...
UNIIMOG

مخفف عبارت UNIIMOG

United Nations Iran Iraq Military Observer Group
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در...
هما

مخفف عبارت هما

هواپیمائی ملی ایران
هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از هنگام...