مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFR

مخفف عبارت SFR

Societe Francaise the Radiotelephone
اس اف آر، یکی از ۴ اپراتور بزرگ تلفن...
BRAVIA

مخفف عبارت BRAVIA

Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture
براویا نام برندی از شرکت سونی است که...
ITSR

مخفف عبارت ITSR

Institute for Trade Studies and Research
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در...
CLDC

مخفف عبارت CLDC

Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...