مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HPL

مخفف عبارت HPL

High Pressure Laminate
HPL به نوعی از صفحات روکش گفته میشود که...
AUR

مخفف عبارت AUR

Arch User Repository
آرچ لینوکس (یا آرچ) یک توزیع گنو/لینوکس...
NPW

مخفف عبارت NPW

Net Present Worth
معنای این عبارت ارزش خالص فعلی می باشد...
VDE

مخفف عبارت VDE

Verband der Elektrotechnik
انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های...
PH

مخفف عبارت PH

measure of the acidity
pH یک کمیت لگاریتمی که میزان اسیدی یا...