مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NYSE

مخفف عبارت NYSE

New York Stock Exchange
بازار بورس نیویورک بزرگ‌ترین بازار بورس...