مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
MEH

مخفف عبارت MEH

Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
ASHRAE

مخفف عبارت ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
BLE

مخفف عبارت BLE

Bluetooth Low Energy
محصول BLE، مصرف انرژی ارتباطات بلوتوث...
VCC

مخفف عبارت VCC

Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...