مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBC

مخفف عبارت MBC

Middle east Broadcasting Center
مرکز پخش خاورمیانه یا به اختصار...
AUT

مخفف عبارت AUT

American University of Technology
دانشگاه آمریکایی فناوری (AUT)، دانشگاهی...
AUR

مخفف عبارت AUR

American University of Rome
دانشگاه آمریکایی رم (AUR)، دانشگاهی...
OAS

مخفف عبارت OAS

Organization of American States
سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS یک...
BCS

مخفف عبارت BCS

Bowl Championship Series
سری جام قهرمانی یا بی‌سی‌اس (BCS)، لیگ...