مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEN

Forsythe Edwards Notation

یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل خلاصه FEN یا فِن) یک استاندارد نشانه گذاری برای توصیف شرایط یک صفحه شطرنج است. این روش نشانه‌گذاری تمام اطلاعات لازم برای بازچینی یک صفحه و انتقال تمام اطلاعات مربوط به آن را داراست.

فِن توسط یک روزنامه‌نگار اسکاتلندی به نام دیوید فورسیت پیشنهاد شد و توسط استیون ادرواد توسعه یافت.

فِن می‌تواند فقط در یک خط، و با استفاده کاراکترهای اسکی یک صفحه شطرنج را تعریف کند. در دنیای کامپیوتر فایل‌های فِن با پسوند .fen مشخص می‌شوند.
FEN
ارسال نظر

ارسال نظر