مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...
VGB
مخفف عبارت VGB
British Virgin Islands
تیم ملی فوتبال جزایر ویرجین بریتانیا...
BIH
مخفف عبارت BIH
Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...