مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...
TRX

مخفف عبارت TRX

Total Body Resistance Exercise
TRX از ورزشهای رو به توسعه ای می‌باشد...