مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...
IRSF

مخفف عبارت IRSF

Iran Roller Skating Federation
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری...
IRISF

مخفف عبارت IRISF

Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...