مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...
IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...