مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAC

Pace

سرعت - بالاترین سرعت دویدن در فوتبال
PAC
ارسال نظر

ارسال نظر