مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WWE

World Wrestling Entertainment

دبلیو دبلیو ای یک بنگاه رسانه‌ای است که عمدهٔ فعالیت آن در زمینهٔ برگزاری و پخش مسابقات کشتی حرفه‌ای می‌باشد.
WWE
ارسال نظر

ارسال نظر