مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IGEM

International Genetically Engineered Machine

رقابت بین‌المللی مربوط به ماشین‌های مهندسی‌شده به‌صورت ژنتیکی یا رقابت آی‌جم رقابتی است که در زمینه زیست‌شناسی تلفیقی مابین تیم‌ی‌های مختلف دانش‌جویان از تمام نقاط جهان صورت می‌پذیرد.

در ژانویهٔ سال ۲۰۰۳ و با یک دورهٔ یک ماههٔ درسی، در خلال دورهٔ فعالیت‌های مستقل ام‌آی‌تی بود، که آی‌جم شروع شد.
IGEM
ارسال نظر

ارسال نظر