مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FFF

Fédération Française de Football

فدراسیون فوتبال فرانسه
FFF
ارسال نظر

ارسال نظر