مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITF

International Tennis Federation

فدراسیون جهانی تنیس ITF یک انجمن بین کشورها است که هدفش نظارت بر رشد تنیس در جهان است. این رشد مخصوصا با توجه به توسعه تنیس بین جوانان و نوجوانان صورت می‌گیرد. این فدراسیون دارای ۲۰۵ عضو ملی از کشورهای مختلف و ۵ فدراسیون منطقه‌ای است.
ITF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود