مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRITF

Islamic Republic of Iran Taekwondo Fedoration

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران
IRITF
ارسال نظر

ارسال نظر