مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FC

Football Club

فوتبال باشگاهی
FC
ارسال نظر

ارسال نظر