مخفف کلمه سنجا


( سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان ) "سنجا" مخفف عبارت فارسی "سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان" می‌باشد که بعنوان نام اختصاری این شرکت ساخته و به لفظ لاتین "SANJA" برگردانده شده است و به عنوان نماد سهام این شرکت استعمال می‌گردد.
سنجا

بازگشت به صفحه قبل