مخفف کلمه پترول


( پتروشیمی س. ایران ) نماد گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار بورس و سهام ایران
پترول

بازگشت به صفحه قبل