مخفف کلمه وغدیر


( واسطه‌گری غدیر ) نماد گروه واسطه‌گری مالی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) در بازار بورس و سهام ایران
وغدیر

بازگشت به صفحه قبل