مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
BWG

مخفف عبارت BWG

Birmingham Wire Gauge
BWG برای قطر میخ با واحد بين‌المللي گيج...
THD

مخفف عبارت THD

Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
NFA

مخفف عبارت NFA

Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...