مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
DSR

مخفف عبارت DSR

Dynamic Source Routing
DSR یک نوع الگوریتم مسیریابی پویاست. در...
DSSS

مخفف عبارت DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum
DSSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به سه...
FHSS

مخفف عبارت FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...
AHP

مخفف عبارت AHP

Analytical Hierarchy Process
AHP يا فرآيند سلسله مراتبی تحليل،...