مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSDS

Material Safety Data Sheets

MSDS برگه تشكيل يافته و به برگه‌ای اطلاق می‌شود كه اطلاعات ايمني ماده روي آن درج‌شده باشد!
Sheet MSDS يا برگه شناسايي ايمني مواد شيميايي ، برگه‌های اطلاعات فني می‌باشند كه اطلاعات مربوط به مخاطرات ويژه ، کار کردن ايمن و دستورالعمل‌های اضطراري و اطلاعات اساسي بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را براي مصرف و كاربرد آن‌ها در محيط كار توسط کارکنان بیمارستان ،كارگران و كارفرمايان صنايع ، كشاورزي ، ساختمان‌سازی و ديگر محل‌های كاري فراهم و مشخص می‌نمایند . وجود برگه اطلاعات ايمني در كنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتي در اختيار مصرف‌کننده قرار می‌دهد كه مصرف‌کننده با آگاهي از ماهيت آتي ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضايعات ناشی از استفاده ، جابجايي و انبارش نادرست آن در امان باشد.


بدين ترتيب كه اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده‌ای بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محيطي بايد نگهداري شود ، در انبارش و جابجايي آنچه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.
MSDS
ارسال نظر

ارسال نظر