مخفف کلمه ESP


( ElectroStatic Precipitator ) رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش آلایندگی کارخانه ها در دودکش آنها نصب میشود.
ESP

بازگشت به صفحه قبل