مخفف کلمه GCFR


( Gas cooled fast reactor ) راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای GCFR، یکی از انواع راکتورهای بریدری انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
این راکتورها نتیجهٔ تکاملی راکتورهای HTGR (راکتور دمای بسیار بالا امروزی) هستند، و با هلیوم خنک می‌شود. سوختش مخلوطی از PuO2 و UO2 است.
GCFR

بازگشت به صفحه قبل